_s('General questions/comments'), 'dmca' => _s('DMCA complaint'), 'partenaire' => _s('Demande de partenariat'), ]; if (is_captcha_needed() || (CHV\getSetting('recaptcha') && CHV\getSetting('force_recaptcha_contact_page'))) { G\Handler::setCond('captcha_show', true); G\Handler::setVar(...CHV\Render\get_recaptcha_component()); } if ($_POST) { if (!G\Handler::checkAuthToken($_REQUEST['auth_token'])) { die(_s("Request denied")); } // Validate post data if (strlen($_POST['name']) == 0) { $input_errors['name'] = _s('Invalid name'); } if (strlen($_POST['message']) == 0) { $input_errors['message'] = _s('Invalid message'); } if (!array_key_exists($_POST['subject'], $allowed_subjects)) { $input_errors['subject'] = _s('Invalid subject'); } if (!filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $input_errors['email'] = _s('Invalid email'); } if (G\Handler::getCond('captcha_show')) { $captcha = CHV\recaptcha_check(); if (!$captcha->is_valid) { $input_errors['recaptcha'] = _s('%s says you are a robot', 'reCAPTCHA'); } } if (count($input_errors) > 0) { $is_error = true; } else { $email = trim($_POST['email']); $subject = CHV\getSettings()['website_name'] . ' contact form'; $name = $_POST['name']; $send_mail = [ 'to' => CHV\getSettings()['email_incoming_email'], 'from' => [CHV\getSettings()['email_from_email'], $name . ' (' . CHV\getSettings()['website_name'] . ' contact form)'], 'reply-to' => [$email] ]; $body_arr = [ // Mail body array (easier to edit) 'Name' => $name, 'E-mail' => $email, 'User' => (CHV\Login::isLoggedUser() ? CHV\Login::getUser()['url'] : 'not user'), 'Subject' => $_POST['subject'] . "\n", 'Message' => strip_tags($_POST['message']) . "\n", 'IP' => G\get_client_ip(), 'Browser' => getenv("HTTP_USER_AGENT"), 'URL' => G\get_base_url() . "\n" ]; // Format body message $body = ''; foreach ($body_arr as $k => $v) { $body .= $k . ': ' . $v . "\n"; } // Mail send handle try { CHV\send_mail($send_mail, $subject, $body); $is_sent = true; } catch (Exception $e) { $is_error = true; $error = _s('Mail error') . ': ' . $e->getMessage(); } } } G\Render\include_theme_header(); ?>

' . _s('Message sent') : _s('Contact'); ?>

Loi DADVSI : loi relative au Droit d’Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l’Information
Customize upload by clicking on any preview
Customize upload by touching on any preview
Uploading 0 files (0% afgerond)
De wachtrij wordt geupload, dit duurt een aantal seconden voordat het gereed is.
Upload voltooid
Geuploade afbeeldingen toegevoegd aan . U kunt een nieuw album maken met de afbeeldingen die net zijn geupload.
Geuploade afbeeldingen toegevoegd aan .
U kunt een nieuw album maken met de afbeeldingen die net zijn geupload. U moet Maak een account of Log in om de informatie op te slaan in uw account.
Geen file is geupload
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    Note: Some files couldn't be uploaded. Meer informatie
    Zie het foutrapport voor meer informatie!